Båtforsikring

Vår båtforsikring har gode vilkår, lave egenandeler og konkurransedyktig pris. Selv om det ikke er lovpålagt med ansvarsforsikring er det en fordel å ha dette fordi du ellers vil måtte dekke skader som du kan påføre andre. Vi anbefaler en mer omfattende forsikring og hos oss kan du velge mellom ansvar, delkasko og kasko.
Produktbeskrivelse
Vår båtforsikring har gode vilkår, lave egenandeler og konkurransedyktig pris. Dette dekker vår båtforsikring:
  • Ansvarforsikringen er grunnleggende og dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten.
  • Delkasko dekker i tillegg til ansvar også fører og passasjerulykke, brann, tyveri og hærverk
  • Kaskoforsikringen dekker i tillegg til delkasko også skader som følge av sammenstøt, kantring, og synking. I tillegg dekker kasko kostnader ved transport av skadet fartøy, slep til nærmeste fortøyningssted og vrakfjerning.
  • Forsikringsvilkår
    Stord Forsikring tilbyr alltid båtforsikring med gode vilkår til en fornuftig pris. På denne siden kan du laste ned våre vilkår for båtforsikring. For å åpne dokumentene trenger du et program som kan vise PDF filer.

    Båtforsikring.pdf
    Generelle vilkår.pdf