Behandlingsforsikring

Produktbeskrivelse
En forsikring som er til for å unngå offentlig helsekø. Vi tilbyr deg behandling innen 14 dager.

 • Forsikringen sikrer at du raskere kommer tilbake i arbeid.
 • Du vil få tildelt en personlig medisinsk rådgiver som bistår deg gjennom hele behandlingsløpet.
 • For å få behandlingsforsikring må helseerklæring fylles ut og sendes oss.
 • Vi har gjort helseerklæringen enkel og forståelig for deg som kunde, med kun 11 spørsmål.

 • Behandlingsforsikring kan tegnes fra 16-65 år og du kan velge mellom standard og superdekning.

  Midlertidig dekning
  Søker du om behandlingsforsikring hos Vardia i dag, får du midlertidig dekning frem til helsevurdering er godkjent.

  Livsforsikring.pdf
  Uføreforsikring.pdf
  Behandlingsforsikring.pdf