Husforsikring

Dette dekker vår husforsikring
 • Brann, vann og naturskade
 • Hærverk
 • Rettshjelp og privatansvar
 • Riving og rydding i forbindelse med skade
 • Tap av husleie
 • Handikaptilpasning av boligen ved superdekning
 • Vanninntrengning i bygning gjennom vegger og tak ved superdekning

 • Detaljert informasjon
  Når du velger Stord Forsikrings Husforsikring får du en god forsikring til en konkurransedyktig pris. Du kan velge mellom standard husforsikring og Superforsikring. I tillegg tilbyr Vardia også tilleggsforsikring til din bolig.

  Standard husforsikring
  Gir deg grunnleggende dekning mot skader som følge av brann, vann og naturskader. I tillegg dekker den rettslig erstatningsansvar, rettshjelp og tap av husleie.

  Superforsikring
  Dette er forsikringen for deg som vil ha høyere erstatningssummer og bedre dekning enn normalt. I tillegg til å dekke alt som på standard husforsikring får du dekket følgende:

 • Vanninntrengning gjennom tak og vegger
 • Følgeskader etter utett våtrom
 • Handikaptilpasning av bolig
 • 100% erstatning om boligen blir 75% skadet
 • Tilleggsforsikringer
  Her kan du lese mer om hvordan du kan få en enda bedre husforsikring hos oss.

  Hussoppforsikring
  Vi ønsker å gi deg best mulig forsikring mot sopp- og insektsskader. Derfor samarbeider vi med Norsk Hussopp Forsikring, som er spesialister på dette området. I tillegg til Villa Standard eller Super kan du også sikre deg mot råtesopper og treødeleggende insekter. En forsikring mot råtesopp- og insektsskader er i prinsippet en «livsforsikring» på huset ditt. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at huset ditt skal brenne. Under 20 % av norske huseiere er i dag forsikret mot råtesopp- og insektsskader. Tilhører du de 80 % som trenger en tilleggsforsikring?

  Husforsikring.pdf
  Innboforsikring.pdf
  Generelle vilkår.pdf