Livsforsikring

Produktbeskrivelse
Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall for å sikre deres økonomiske trygghet. Velg en forsikringssum som er tilpasset deg og dine etterlattes behov.

 • For å få livsforsikring må helseerklæring fylles ut og sendes oss
 • Helseerklæringen vår er kort og lettfattelig, kun 11 spørsmål
 • Livsforsikring kan tegnes for personer mellom 18 og 60 år
 • Forsikringssum kan velges fra 250 000 til 3 000 000

 • Midlertidig dekning
  Vi gir midlertidig forsikringsdekning fra søknad er mottatt til den er godkjent på inntil 2 millioner kroner.

  Livsforsikring.pdf
  Uføreforsikring.pdf
  Behandlingsforsikring.pdf