Næringsbilforsikring

Vår næringsbilforsikring gjelder for person-, vare- og kombinerte biler. I tillegg til ansvarsforsikring som er obligatorisk, kan forsikringen enten omfatte delkasko dvs. skade på egen bil ved brann, tyveri, skade på glassruter og redning/veihjelp. Tegnes full kasko inkludereres skade på egen bil.

Er det spesielle behov kan forsikringen utvides til å inkludere

  • Avbrudd/Avsavn

  • Begrenset identifikasjon

  • Godsansvar

  • Fører- og passasjerulykke

  • Leiebil