Uføreforsikring

Produktbeskrivelse
En forsikring som er til for å dekke tap av inntekt ved uførhet.
 • Forsikringen gir deg en engangsutbetaling ved uførhet.
 • Forsikringen gir deg månedlig utbetaling dersom du har vært minst 50% arbeidsufør sammenhengende i minst 12 måneder.
 • Velg en forsikringssum som er tilpasset deg og din økonomi.
 • For å få uføreforsikring må helseerklæring fylles ut og sendes oss.
 • Vi har gjort helseerklæringen enkel og forståelig for deg som kunde, med kun 11 spørsmål.
 • Uføreforsikring kan tegnes fra 18-55 år.
 • Forsikringssum kan velges fra 250.000-1.500.000.

 • Midlertidig dekning
  Søker du om uføreforsikring hos oss i dag, har du midlertidig dekning på inntil 1.000.000 frem til helsevurdering er godkjent og forsikringen trer i kraft.

  Livsforsikring.pdf
  Uføreforsikring.pdf
  Behandlingsforsikring.pdf