Ulykkesforsikring

Produktbeskrivelse
Vardia Forsikrings ulykkesforsikring har gode vilkår og konkurransedyktig pris. Forsikringen dekker medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter og dødsfall. Vi anbefaler alle voksne å kjøpe ulykkesforsikring. Forsikringen kan kjøpes frem til fylte 70 år. I tillegg bør man vurdere behovet for andre personforsikringer som livs- og uføreforsikring.

Dette dekker vår ulykkesforsikring
Det fremgår av forsikringsbeviset hva forsikringen omfatter og hvilke forsikringssummer som er avtalt ved:
  • Død
  • Livsvarig medisinsk invaliditet

  • Dersom livsvarig medisinsk invaliditet er valgt dekkes behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade med inntil 5 % av forsikringssummen for livsvarig medisinsk invaliditet.

    Ulykkesforsikring.pdf
    Generelle vilkår.pdf