Verdigjenstandsforsikring

Produktbeskrivelse
Fordelen med en verdigjenstandsforsikring er at den dekker nesten alle typer skader – også når gjenstanden er i bruk, og egenandelen er kun kr. 1 000.

Dette dekker vår verdigjenstandsforsikring
 • Plutselig ytre årsak som rammer den forsikrede gjenstand
 • Forsikret gjenstand er gått tapt

 • For å kunne kjøpe verdigjenstandsforsikring må du kunne dokumentere verdien på gjenstanden som skal forsikres, og ha øvrige forsikringer hos oss.

  Eksempler på gjenstander som kan forsikres:
 • Akvarium
 • Briller
 • Bunad
 • Dykkerutstyr
 • Fiskeutstyr
 • Frimerker
 • Golfutstyr
 • Høreapparat
 • Kajakk
 • Kamerautstyr
 • Kunst
 • Musikkinstrumenter
 • Pels
 • Servise
 • Smykker
 • Sykkel
 • Ur
 • Våpen

 • Du kan ikke forsikre følgende gjenstander:
 • PC og PC-utstyr
 • Mobiltelefoner eller telefoniutstyr
 • Flatskjermer, LED-TV eller annet TV-utstyr
 • Detaljert informasjon
  Når du velger Vardia Forsikrings verdigjenstandsforsikring får du en god forsikring til konkurransedyktig pris. Ved skade må du snarest melde fra til Vardia Forsikringer. Brann, tyveri, hærverk, ran, overfall og veskenapping skal i tillegg meldes til politiet.

  Hvordan erstatning beregnes
  Erstatningen beregnes på grunnlag av utgiftene til:
 • Reparasjon til samme stand som umiddelbart før skaden inntraff
 • Gjenanskaffelse av tilsvarende gjenstand

 • Verdigjenstand.pdf
  Generelle vilkår.pdf