Yrkesskadeforsikring Utvidet

Utvidet yrkesskadeforsikring gir erstatning basert på standardiserte regler. Flere arbeidsgivere ønsker å gi sine ansatte bedre dekninger. En utvidet yrkesskadeforsikring kan gi utvidet invaliditetdekning, høyere summer for dødsfall og dekning for skade på reise til og fra arbeid.